Xét tuyển năm 2022: Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống

Theo Hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, năm 2022, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Sở trước khi nhập học.

1. Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống.

Năm 2022, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo thông báo rõ thời gian nhận hồ sơ và thực hiện xét tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, bảo lãnh đảm bảo. đồng bộ giữa thí sinh nộp hồ sơ vào trường và đăng ký NVXT trên hệ thống. Nhà trường phải yêu cầu tất cả các ứng viên xác nhận nhập học trực tuyến, trước khi đăng ký vào trường. Cụ thể, thí sinh phải hoàn thành việc Xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Sở GD & ĐT trước 5h ngày 30/9/2022. Căn cứ vào số lượng thí sinh đã xác nhận nhập học, Nhà trường sẽ bố trí các đợt xét tuyển tiếp theo (nếu có) và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và trúng tuyển theo quy định. Các trường cần thông báo rõ thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, đảm bảo đồng bộ giữa thí sinh nộp hồ sơ vào trường và đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Thông báo điểm tuyển sinh của trường phải kèm theo thông báo điểm tuyển sinh của tháng và thông tin tiêu chí phụ (nếu có).

Xét tuyển năm 2022: Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống
Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển 2022 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống

2. Không để lọt hồ sơ trúng tuyển khi xét tuyển

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phải thực hiện các bước kiểm soát sơ tuyển và các điều kiện phụ khi đăng ký, tránh tình trạng trúng tuyển. các ứng cử viên. bị loại do không đáp ứng các yêu cầu sơ tuyển và các điều kiện phụ. Thông tin trường báo cáo trong hệ thống phải chính xác và thống nhất với thông tin đề án tuyển sinh (Mã IDC, Mã chương trình / ngành / nhóm ngành, Mã phương thức xét tuyển, Mã tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển, tiêu chí phụ…) và thông báo đăng ký.

Các trường điều chỉnh, đăng tải trên website của trường và cập nhật hệ thống chấm điểm để nhận hồ sơ đăng ký NVXT cho các tổ hợp xét tuyển, sau khi có kết quả xét tuyển NVXT và các điều kiện khác không phù hợp với quy chế tuyển sinh.

Ngoài ra, các trường sử dụng kết quả thi THPT để xét tuyển nên cập nhật ngưỡng đầu vào các ngành sư phạm, nhóm ngành sức khỏe có chứng chỉ trước 5h chiều ngày 02/08/2022.

3. Không yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm

Năm 2022, các trường chỉ xét tuyển xét tuyển sớm với phương thức không sử dụng kết quả thi THPT rời (phương thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2022 sẽ được xét vào lịch tuyển sinh chung). Cơ quan CSĐT thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển để thí sinh nắm thông tin và chủ động đăng ký trên hệ thống. Cơ sở đào tạo không được phép đàm phán, yêu cầu người đăng ký cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới mọi hình thức (nộp phí mặt bằng, lưu giữ hồ sơ ...).