HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN KHÓA HỌC

  1. ĐĂNG KÝ/ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN BẰNG SỐ ĐIỆN THOẠI – DÀNH CHO THUÊ BAO MOBIFONE

Bước 1: Soạn tin theo cú pháp DK_mã gói gửi tới đầu số 9285 hoặc 999

Hệ thống gửi về SMS xác nhận đăng ký thành công cùng quyền lợi và mật khẩu truy cập:

Lưu ý: Tài khoản sử dụng để Đăng nhập là số thuê bao sử dụng để Đăng ký và mật khẩu được gửi về qua tin nhắn điện thoại.

Bước 2: Đăng nhập bằng cách truy cập https://daihoc.mobiedu.vn/, chọn Ôn luyện, thi thử, chọn Đăng nhập

Hoặc truy cập https://daihoc.mobiedu.vn/, ở phần Khóa học trực tuyến chọn Vào học ngay, hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập:

Tại màn hình Đăng nhập, bạn điền thông tin số điện thoại và mật khẩu được trả về từ đầu số dịch vụ 9285:

2. ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN GOOGLE VÀ FACEBOOK – THANH TOÁN BẰNG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Cách 1:

Truy cập https://daihoc.mobiedu.vn/, chọn Ôn luyện, thi thử, chọn Đăng nhập

Bước 2: Chọn Đăng nhập, Chọn đăng nhập bằng Google hoặc Facebook

Hệ thống tự động chuyển sang trang web http://thithu.mobiedu.vn/ và đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Facebook liên kết của bạn. Tùy từng thời điểm chính sách kinh doanh của Google hoặc Facebook có thay đổi khiến cho bạn không thể liên kết đăng nhập bằng Google hoặc Facebook, vui lòng thử chọn hình thức còn lại.

Chọn nội dung luyện tập bạn muốn và tiến hành thanh toán khóa học qua hình thức Onepay (Thanh toán qua thẻ tín dụng/ ghi nợ, thẻ ATM, thanh toán qua mã QR)

Cách 2:

Truy cập https://daihoc.mobiedu.vn/, ở phần Khóa học trực tuyến chọn Vào học ngay

Chọn đăng nhập bằng Google hoặc Facebook

Hệ thống tự động chuyển sang trang web http://mobistudy.vn/, chọn lớp của bạn và điền thông tin cá nhân theo bảng mẫu.

Lựa chọn lớp phù hợp để học:

Nhập thông tin cá nhân:

Chọn nội dung bạn muốn học và tiến hành thanh toán khóa học qua hình thức Onepay (Thanh toán qua thẻ tín dụng/ ghi nợ, thẻ ATM, thanh toán qua mã QR)

Lựa chọn gói thích hợp:

Tiến hành thanh toán qua hệ thống liên kết với ngân hàng:

Lưu ý: Sau khi tiến hành thanh toán thành công, bạn hãy Đăng nhập bằng tài khoản Google/Facebook đã liên kết thông qua thanh toán để sử dụng.

Ngoài ra bạn có thể lựa chọn thanh toán qua liên kết ngân hàng bằng cách truy cập vào https://thithu.mobiedu.vn/package-list

Lưu ý: Phải đảm bảo rằng bạn đã sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook để Đăng nhập