Đáp án chính thức đề thi môn Địa lí tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 08/07/2022, các bạn thí sinh đã bước vào bài thi tổ hợp trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022. Môn thứ thứ hai của bài thi Khoa học xã hội là môn Địa lí.

MÃ ĐỀ 323

ĐÁP ÁN