Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh sẽ được lọc ảo từ sáng ngày 10/9

Từ 7h đến 11h ngày 10/9, các cơ sở đào tạo sẽ đăng tải kết quả xét tuyển theo thủ tục đăng ký lần đầu lên hệ thống xét tuyển chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh sẽ được lọc ảo từ sáng ngày 10/9

Đến 2h chiều cùng ngày, Bộ GD & ĐT gửi lại kết quả xử lý hồ sơ đợt 1 và các trường đăng tải kết quả xử lý hồ sơ đợt 1.

Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9, sẽ có thêm 5 yêu cầu xử lý. Việc chờ đợi tương tự như quy trình hàng ngày như lần 1.

Đến 5 giờ chiều ngày 17-9, các trường nhập điểm tuyển sinh và kết quả xét tuyển vào hệ thống, rà soát và công bố kết quả Đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 30-9, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận hoàn thiện thủ tục nhập học trực tuyến đợt đầu trên hệ thống .

Trước đó, các trường đại học đã tổ chức quy trình, xử lý hồ sơ xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống, tải dữ liệu xác minh, rà soát thông tin thí sinh để khớp giữa các trường THPT và cổng thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, dữ liệu được đẩy lên cổng thông tin của Bộ GD & ĐT ngày 10/9 mới thực sự chính xác.

Điểm mới của quy chế đăng ký xét tuyển năm 2022 là thí sinh phải đăng ký tất cả các nguyện vọng trên hệ thống lọc ảo. Hệ thống sàng lọc ảo có nhiệm vụ lọc những ứng viên đã được chấp nhận có nguyện vọng cao hơn vào các trường khác trong danh sách dự kiến.

Bộ cũng yêu cầu các trường đại học sử dụng danh sách tuyển sinh chính thức của trường, là danh sách những người nộp đơn cuối cùng được hệ thống xử lý hồ sơ trả lại cho trường, không điều chỉnh danh sách chính những người trúng tuyển. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, các cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức đăng ký bổ sung nếu không đạt được mục tiêu đề ra. Thí sinh theo dõi dự thảo tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của trường để cân nhắc các đợt bổ sung sắp tới.