Đáp án chính thức đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 08/07/2022, các bạn thí sinh đã bước vào bài thi tổ hợp trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022. Môn thi đầu tiên của tổ hợp Khoa học xã hội là môn Lịch sử.

MÃ ĐỀ 323

ĐÁP ÁN