Đáp án chính thức đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 08/07/2022, các bạn thí sinh đã bước vào bài thi tổ hợp trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022. Môn thi thứ hai của bài thi Khoa học tự nhiên là môn Hóa học.

MÃ ĐỀ 224

ĐÁP ÁN