Cập nhật mới nhất về thời gian thi THPT 2024 chính xác nhất!

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là một trong những kỳ thi quan trọng có ảnh hưởng rất nhiều đến trên chặng đường phát triển của mỗi học sinh. Vì thế, việc chuẩn bị tốt hành trang cho kỳ thi là yếu tố tất yếu và vô cùng cần thiết.

Dưới đây là những thời gian quan trọng mà học sinh cần chú ý:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch thi THPT quốc gia năm 2024. Kỳ thi sẽ diễn ra vào các ngày trong tháng 6/2024. Cụ thể là 4 ngày, bắt đầu từ 26/6 đến hết ngày 29/6.

- Tiến hành hoàn thiện thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào ngày: 26/06/2024

- Thí sinh dự thi và làm các bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào ngày 27 đến 28/06/2024

- Bên cạnh đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia còn có ngày thi dự phòng vào 29/06/2024.

1. Trước khi kỳ thi chính thức diễn ra, học sinh thi tốt nghiệp cần chú ý các thời điểm quan trọng:

- Các học sinh đủ điều kiện tham gia năm học 2023- 2024 được nhận bàn giao tài khoản để đăng ký dự thi tốt nghiệp tại cổng online vào ngày 24/04 - 26/04/ 2024

- Đối với những thí sinh thông thường sẽ đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Ngược lại, thí sinh tự do sẽ đăng ký dự tuyển trực tiếp vào ngày 24/4 - 28/04/2024.

- Thí sinh chính thức đăng ký dự tuyển trực tuyến. Trong khoảng thời gian này, thí sinh tự do cũng đăng ký, nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh và Hệ thống Quản lý thi vào ngày 2/5 - 10/05/2024

- Tiến hành rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có sai sót), rà soát điểm bảo lưu của thí sinh vào ngày 11/5 đến hết ngày 17/05/2024

2. Chi tiết lịch triển khai kỳ thi tốt nghiệp.

- Các thủ tục thi và đính chính thông tin sai sót (nếu có). Đồng thời, trong ngày hội đồng sẽ phổ biến quy chế thi chính thức ngày 26/06/2024

- Thí sinh tiến hành làm bài thi môn Ngữ Văn trong 120p với hình thức tự luận ngày 27/06/2024 (Buổi sáng)

- Thí sinh tiến hành làm bài thi môn Toán trong 90p theo hình thức trách nhiệm ngày 27/06/2024 (Buổi sáng)

- Thí sinh làm bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, sinh học) hoặc tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), mỗi tổ hợp 50p, tổ chức vào ngày 28/06/2024.

- Đối với môn ngoại ngữ là tiếng anh, thời gian làm bài 60p. tổ chức vào ngày 28/06/2024.