Điểm quy đổi IELTS của các trường đại học kỳ tuyển sinh năm 2022

Mỗi trường đại học đều có cách quy đổi điểm IELTS theo quy định và tiêu chí đưa ra khác nhau. Gần đây, nhiều trường đại học đã công bố cách quy đổi điểm IELTS mới nhất năm 2022.

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, chứng chỉ IELTS được phép sử dụng để xét tuyển đối với các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh có chứng chỉ IELTS vô cùng có lợi thế trong xét tuyển vào đại học, thí sinh được xét tuyển theo diện ưu tiên hoặc sử dụng điểm quy đổi IELTS qua phương thức xét tuyển kết hợp, quy đổi thành điểm môn tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT tùy theo quy định từng trường.

Một số trường đại học đã công bố cách quy đổi điểm IELTS. Dưới đây là cách quy đổi điểm IELTS mới nhất năm 2022:

Nguồn: Tổng hợp