Đáp án chính thức đề thi môn Vật lí tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 08/07/2022, các bạn thí sinh đã bước vào bài thi tổ hợp trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022. Môn thi đầu tiên của tổ hợp Khoa học tự nhiên là môn Vật lí.

MÃ ĐỀ 221

MÃ ĐỀ 223

ĐÁP ÁN