Đáp án chính thức đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 08/07/2022, các bạn thí sinh đã bước vào bài thi tổ hợp trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022. Môn thi cuối cùng của tổ hợp Khoa học xã hội là môn Giáo dục công dân.

MÃ ĐỀ THI 302

ĐÁP ÁN