Đáp án chính thức đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

Chiều 10/07/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ngoài đáp án chính thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố thang điểm cụ thể cho từng câu hỏi.

Dưới đây là đề thi và đáp án môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đáp án môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT